აუდიტორული კომპანია

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
საბუღალტრო აღრიცხვის აღდგენა და ავტომატიზაცია

საბუღალტრო აღრიცხვის აღდგენა გულისხმობს:

კომპანიის განვლილი და მიმდინარე პერიოდის გატარებების, სამეურნეო ოპერაციების საბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტებთან და მოქმედი კანონმდებლობის მოთხოვნებთან შესაბამისობაში მოყვანას.

საბუღალტრო აღრიცხვის ავტომატიზაცია მოიცავს:

საწარმოში უკვე არსებული და არაავტომატიზირებული საფინანსო და სამეურნეო საქმიანობის დოკუმენტაციის შეყვანას თანამედროვე საბუღალტრო პროგრამებში.

კუთვნილი გადასახადების შესახებ საგადასახადო ორგანოში წარუდგენელი და წარსადგენი დეკლარაციების დეკლარირება და უკვე წარდგენილი დეკლარაციების დაზუსტებას.

 

ფლეშ სიახლეები

ბიზნესის საკონსულტაციო ჯგუფი პროფესიონალთა ჯგუფია.გამოკითხვა

მოგწონთ ახალი საიტი?
 

საიტზეა

 3 სტუმარი