აუდიტორული კომპანია

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
ინტერესების წარდგენა და დაცვა

გამოცდილი იურისტების სამართლებრივი კონსულტაცია და წარმომადგენლობა დაპირისპირებულ მხარეებს ეხმარება ობიექტურად შეაფასონ საქმის ვითარება და მიაღწიონ შეთანხმებას სასამართლოს გარეშე. წინააღმდეგ შემთხვევაში ბიზნესის საკონსულტაციო ჯგუფის პროფესიული იურისტები დაიცავენ კლიენტის ინტერესებს მაკონტროლებელი ორგანოების კონტრაგენტების წინაშე და სასამართლოში.

ინტერესების წარდგენა და დაცვა გულისხმობს:

  • სასარჩელო და სხვა სახის განცხადებების, საჩივრებისა და აუცილებელი საპროცესო დოკუმენტაციის მომზადებას; კლიენტის ინტერესების წარმოდგენას და დაცვას ნებისმიერ სახელმწიფო-ადმინისტრაციულ ორგანოებთან, ფიზიკურ და იურიდიულ პირებთან; შესაბამისი სამეწარმეო საქმიანობისათვის საჭირო ნებართვებისა და ლიცენზიების მიღებას;
  • კომერციულ ბანკებთან ურთიერთობას;
  • კლიენტის ინტერესების წარმოდგენასა და დაცვას საქმიან პარტნიორებსა და კონკურენტებთან;
  • კლიენტის ინტერესების დაცვას სასამართლოს ყველა ინსტანციასა და არბიტრაჟში;
  • კლიენტის საქმიანობასთან დაკავშირებულ, სამართლებრივი ხასიათის სხვა მომსახურებას.
 

ფლეშ სიახლეები

ჩვენი მიზანი თქვენი საქმიანობის განვითარების ხელშეწყობაა!
გამოკითხვა

მოგწონთ ახალი საიტი?
 

საიტზეა

 8 სტუმარი